fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách – FAHASA

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – FAHASA

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304132047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005)
(Sửa đổi, bổ sung lần 5 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 9/4/2013)

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *