Kinh doanh

Sách quốc văn, ngoại văn, sách giáo khoa....

Sản xuất

Các loại tập học sinh, sổ tay, lịch cao cấp....

Dịch vụ

Design, tạo mẫu các sản phẩm in ấn...

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu sách, văn hóa phẩm...

Thông tin hoạt động

Trong những năm qua, Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp TP.HCM nói riêng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do ảnh hưởng của những bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới và trên khu vực. Tuy nhiên các ...

Thứ bảy, 11 Tháng 10 2014
Xem tiếp
Hide Main content block