XÍ NGHIỆP IN, VPP, BAO BÌ FAHASA

Địa chỉ: B27/11 Đ. Số 5, Khu công nghiệp, Vĩnh Lộc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84.028) 38 153 971 - 38 153 001

Fax: (+84.028) 38 153 297

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/xninfahasa

BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP IN, VPP, BAO BÌ FAHASA

Giám đốc: (Tôn Nữ Vị Thủy 

Phó giám đốc Thường Trực: (Bà) Trần Thị Vân Khánh
Phó giám đốc:  (Ông) Nguyễn Trịnh Hùng Phong

Phó giám đốc:

Phòng Kế Hoạch Điều Độ

Trưởng phòng: (Bà) Trần Thị Vân Khánh
Phó
 Trưởng phòng: Lê Nguyễn Tịnh Tâm
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Ngọc Phương Tâm

Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Trần Tấn Phong

Phòng Kế Toán

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Cao Trí

Phân Xưởng In

Quản Đốc: (Ông) Lê Cao Lĩnh
Phó Quản Đốc: (Ông) Đoàn Hoàng Minh

Phân Xưởng Thành Phẩm

Quản Đốc:  (Bà) Đoàn Thị Kim Cúc

Phó Quản Đốc : (Bà) Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Quản Đốc : (Bà) Nguyễn Thị Ánh

Phân Xưởng Văn Phòng Phẩm

Quản đốc: (Bà) Trần Thị Thu Hà

Phó Quản Đốc: (Bà) Liêu Thanh Chi

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Trịnh Hùng Phong

Phó Trưởng Phòng:

Phòng Quản Lý Hợp Đồng In

Trưởng Phòng: (Bà) Trần Thị Mỹ Lệ

Phó Trưởng Phòng:

Phân Xưởng Bao Bì

Quản Đốc: (Ông) Trịnh Văn Khánh

Phó Quản Đốc:

Phòng Kỹ Thuật

Trưởng Phòng: (Ông) Phạm Tiến Hiệp

Phó Trưởng Phòng: